Vyhlásenie

Toto vyhlásenie uvádza, že neexistuje záruka žiadnych konkrétnych výsledkov a výsledky každej osoby sa môžu líšiť! Informácie uvedené na tejto webovej stránke neslúžia ako prísľub ani záruka. Spoločnosť AngelHair LLC neponesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, následné, náhodné, výnimočné či akékoľvek iné škody vyplývajúce z použitia alebo nesprávneho použitia jej produktov