Zrzeczenie się

To zrzeczenie się stwierdza, że nie ma gwarancji konkretnych wyników, a wyniki dla każdej osoby mogą się różnić! Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mają być interpretowane jako obietnica lub gwarancja. Firma AngelHair LLC nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne straty lub szkody następcze wynikające lub związane z używaniem lub niewłaściwym użyciem jej produktów.