Izjava o odricanju od odgovornosti

Ova Izjava o odricanju od odgovornosti izjavljuje da ne postoji jamstvo o pojedinačnim učincima, te da rezultati svake osobe mogu varirati! Informacija sadržane na ovoj stranici nisu namijenjene da budu interpretirane kao obećanje ili jamstvo. AngelHair LLC ne odgovaraju za bilo kakvu izravnu, neizravnu, namjernu, slučajnu, posebnu posljedičnu štetu ili gubitak koji bi proizašao iz ili bio u svezi sa uporabom ili zlouporabom njihovih proizvoda.