Αποποίηση Ευθυνών

Η παρούσα αποποίηση ευθυνών αναφέρει πως δεν υπάρχει εγγύηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και πως τ’ αποτελέσματα ποικίλουν από άτομο σε άτομο! Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο αυτόν δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως υπόσχεση ή εγγύηση. Η AngelHair LLC δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τιμωρητική, περιστασιακή ή μερική απώλεια ή ζημιά, που θα προκύψει ή που να συνδέεται με οποιαδήποτε ορθή ή μη ορθή χρήση των προϊόντων της.