Zřeknutí odpovědnosti

Toto zřeknutí odpovědnosti udává, že nejsou garantovány specifické výsledky a výsledky jsou individuální u všech uživatelů! Informace uvedené na těchto stránkách není možné interpretovat jako příslib nebo garance.AngelHair LLC není odpovědné za žádnou přímou, nepřímou, trestnou, náhodnou, speciální ztrátu nebo poškození vyplývající nebo spojené s užitím nebo nesprávným užitím jejich produktů.